Arca Adriatica je otplovila, ali nam je ostavila barke i interpretacijske centre

BN 244
| 5.1.2022 | Piše:
Ive Jurov
| Foto:
Jere Friedrich


Na završnoj konferenciji projekta koja se održala u dvorani opatijskog hotela Ambasador predstavljeni su rezultati europskog projekta Arca Adriatica, još jednog važnog projekta promicanja naše pomorske tradicije, u kojem je vodeći partner bila Primorsko-goranska županija. Iako je projekt završen, iza njega nam je ostalo mnogo toga što sada moramo nastaviti razvijati

Sa zadnjim satima stare godine isplovila je i Arca Adriatica. Projekt je započeo 1. siječnja 2019. godine, i ostat će upamćen kao projekt koji je obilježila pandemija. No usprkos tim, krajnje izazovnim uvjetima, gotovo svi projekti su uspješno realizirani. Bila bi to velika stvar i inače, a kamoli ne kad se zna da je većina aktivnosti bila svedena na najmanju dozvoljenu mjeru. Ipak, iskustvo stečeno kroz dva prethodna, također iznimno uspješna projekta Mala barka i Mala barka 2 omogućila su da se i iz ovog projekta izvuče maksimum u zaštiti, promociji i turističkoj valorizaciji jadranske pomorske baštine.

 

(više u tiskanom i CD izdanju)