Arbun

BN 37
| 23.4.2013


Jedno je sigurno, s time ćemo se složiti: arbun je jedan od najljepših stanovnika Jadranskog mora. Lovi se cijele godine, ali najbolje u njenu toplijem dijelu. Zimi se više lovi mrežama, posebno koćom, dok se ljeti uspješno lovi raznim alatima, gotovo svima koji se u nas rabe. (opširnije u br.37) ... (više u tiskanom i CD izdanju)