Aquapark profitabilna investicija

BN 205
| 27.9.2018 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Burza Nautike


Ključ uspjeha poslovanja aquaparka baziran je na postavljanju istog na atraktivnu poziciju, a nakon toga sve se svodi na kalkulaciju, odnosno umnožak broja korisnika i vremena provedenog na aquaparku

Aquapark je u oku promatrača lak, uspješan ljetni biznis, kojega kako god postavili, glavno da je plaža puna. Ovo je jedno klasično razmišljanje vlasnikaparka sa Jadranske obale. Kada tome dodamo dobru poziciju, odobrenu i plaćenu koncesiju, sreće nema veće. Iskustvo mnogih vlasnika aquaparkova bazirano je na nekoliko grešaka u koracima a prvi među njima bio je kupovina jeftinog aquaparka sa dalekog istoka, koji nema CE certifikat, niti kvalitetom zadovoljava dugotrajno korištenje. Posljedica ovakvih investicija je dodatni trošak na krpanje aquaparka, koji se stalno raspadao od korištenja, te trošak na repromaterijal poput ljepila, zakrpa, konopa i sličnog.

... (više u tiskanom i CD izdanju)