Aplikacije koje preporučamo

BN 213
| 29.5.2019 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Među mnogim aplikacijama postoje neke aplikacije koje je poželjno imati instaliranima na mobitelu. Ako se pretjera s instaliranjem, u šumi aplikacija lako se pogubiti. Zato je možda dobro u svakom segmentu interesa i tema, ograničiti se na jednu ili možda dvije aplikacije.

... (više u tiskanom i CD izdanju)