Antene i instalacije

BN 153
| str. 020-024 | 26.6.2014


Osnovno pravilo koje uvijek treba imati na umu prilikom korištenja radio, tv, ili nekog drugog uređaja kaže da će njegovo funkcioniranje će biti kvalitetno onoliko koliko je kvalitetna antena na koju je taj uređaj priključen. Stoga nastojite uvijek nabaviti odgovarajuću i što kvalitetniju antenu

Antena je neizostavni dio svakog uređaja kojim komuniciramo s užom i širom okolicom, bilo da signal primamo ili odašiljemo. Antene nas okružuju na svakom koraku, pa iako ih ne vidimo, one su i na najmanjem uređaju kojeg nosimo u džepu, ali i posvuda oko nas, na većim uzvišenjima ili brdima, po brodovima, krovovima, a mi usprkos tome tako malo znamo o njima. Bilo da se radi o anteni mobilnoga telefona, radija, GPS-a, radiostanica različitih frekvencija ili TV anteni, funkcija im je uglavnom ista. Jedina realna razlika među njima je ta što neke antene samo primaju signale, a neke i primaj ... (više u tiskanom i CD izdanju)