Angloamerički sustavi mjernih jedinica

BN 246
| 3.3.2022 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Pexels


SAD i UK su se sporazumjeli da upotrebljavaju isti, tzv. međunarodni “yard” i “pound”, koji su definirani na osnovi metarskih etalona, na isti način kao u sustavu koji je bio u upotrebi u SAD

U zemljama engleskog jezičnog područja osim SI u upotrebi su još dva posebna mjerna sustava. Prvi je američki sustav mjernih jedinica (engl. "US Customary System”) koji se upotrebljava u SAD (Sjedinjene Američke Države, engl. "US”). U ovom sustavu osnovne su jedinice "yard” kao jedinica za duljinu te "pound” (avrdp.) kao jedinica za masu. U tom sustavu nema primarnih (materijalnih) etalona, nego su osnovne jedinice definirane pomoću etalona metarskog sustava.

Drugi je imperijalni sustav (engl. "British Imperial System”) koji se upotrebljava u UK (Ujedinjeno K ... (više u tiskanom i CD izdanju)