Alarm plina

| 13.12.2022


MTG-3000H je uređaj namijenjen otkrivanju istjecanja prirodnog plina, gradskog plina i plina u bocama...

MTG-3000H je uređaj namijenjen otkrivanju istjecanja prirodnog plina, gradskog plina i plina u bocama. Namijenjen je za ugradnju u kuće, kamp-kućice, i ono što je nama važno, u brodice, brodove i jahte. Alarm je povezan s izvorom napajanja od 12V istosmjerne struje kad se koristi u kamp prikolicama, motornim karavanima i plovilima, dok je na gradsku električnu mrežu spojen preko vanjskog transformatora 230 V AC / 12 V DC kad se koristi u kućama. Alarm se isporučuje u kompletu sa setom za montažu.

Ako se otkrije plin, jedinica će emitirati glasni pulsirajući alarm i CRVENO indikatorsko svjetlo (LED) će treptati sve dok se koncentracija plina u zraku ne smanji na dozvoljenu, neškodljivu razinu. To će se dogoditi prije bilo kakvog rizika od eksplozije.

...