Ah ta makina…

BN 224
| 29.4.2020 | Piše:
Stanko Cuculić


Makiništi su sprovali parne pumpi, parna dinama, kondenzi, kušineti, ekscentrike, krože, tunel, stelamortu, makinetu od timuna, parni vinči, valvoli…

Bila je hiljadu devetsto pedest i deveta. Šli su z vlakon za Veneciju na novo kupljeni brod, nov za kumpaniju, ma već doban brod. Kako pasaporti nisu imeli vize su in morali udrit va matrikuli, aš in za tamo politička dozvola ni bila dosta. Za Italiju su tad još rabile vize. Na otočiću Giudeca va kanalu Grande, točno preko San Marka bil je vezan njihov budući brod. Ni bil neka prezenca onako črno pituran. Bil je to kanadeški Liberti, storen va Kanade hiljadu devetsto četrdest i treće, sto trejset i sedan metri dug, osavnajst širok, i nosivosti deset tisuć ton. Korito, kuverta, parna makina, jarboli, derići… sve je to bilo isto kod i na amerikanskomu libertiju, samo je nadgrađe bilo drugačje, klasično, englesko. Imel je dve štivi da prova pa punat sa kvartiron za barbu i ofičjale kuverte. Tamo je bil i veli oficirski salon. Iza punta je bila jedna štiva ili gros bunker, i tu je bila kužina. Onda je šla makina opasana nadgrađen kade su spali kapo, ofičjali makine, noštromi, mehaničar, kogo, kamarijer, kadeti i asistenti. Zgora toga bili su bodek, špiralj, šijuni i na sredine vela čiminjera. Zada su još bile dve štivi i onda na krme kućica z dva mesera. Zdola na after piku bile ... (više u tiskanom i CD izdanju)