AFDD zaštitna sklopka

BN 202
| 26.6.2018 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


Ako je čovjek izložen izmjeničnom naponu većem od 50V uz frekvenciju napona od 50 Hz, onda se u smislu zaštite čovjeka, trajanje struje kroz čovjeka uz izmjenični napon od 230V, 50 Hz ne smije biti dulje do 170ms, a u izrazito lošim, vlažnim uvjetima, ne smije biti dulje od 50ms! RCD sklopke nam tako služe i kao zaštita čovjeka od udara električne struje, ali i u sprječavanju nastanka požara uzrokovanog električnom strujom. Zaštitni prekidač – popularni automatski osigurač- curenje struje ne može primijetiti

Pri osmišljavanju fotonaponskog sustava za napajanje brodskih trošila u prethodna 4 nastavka smo upoznali zaštitne uređaje izmjenične električne instalacije na brodu i dotaknuli osnovne principe djelovanja. Naučili smo da nas u obalnom priključku očekuje i zaštitni prekidač i RCD sklopka ili pak kombinirani zaštitni prekidač kao izvedba zaštitnog prekidača i RCD sklopke u jednom kućištu. Na plovilu kod primjene RCD sklopke s autonomnim izmjenjivačem situacija je slična kućnim instalacijama, dok pri korištenju bidirekcijskih pretvarača postoje dvije situacije bitne za djelovanje RCD sklopke, a koje smo obje razmotrili. Komentirali smo i primjenu zaštitnih uređaja uz prisustvo galvanskog izolatora ili izolacijskog transformatora za sprečavanje galvanske korozije. U posljednjem nastavku smo zaokružili ono osnovno što je potrebno znati pri izboru tipa RCD sklopki kada razmišljamo o njihovoj primjeni na plovilima. Spomenuli smo osnovne razlike tipova AC, A i B što proizlaze iz mogućnosti detekcije različitih tipova struja kvara koje mogu nastati u modernim trošilima s poluvodičima. Upoznali smo da postoji standardna izvedba bez kašnjenja u reakciji i dvije izvedbe s ... (više u tiskanom i CD izdanju)