5 čimbenika koji utječu na kvalitetu popravka gelcoata?

BN 208
| 27.12.2018 | Piše:
Luka Ružić
| Foto:
Matej Fioretto


Nanošenje gelcoata je specifičan posao i konačna kvaliteta ovisi o više čimbenika kao što su:

  1. Kvaliteta materijala u ovom slučaju gelcoata
  2. Vrsta alata kojim nanosimo gelcoat 
  3. Temperatura zraka
  4. Pravilan omjer miješanja
  5. Ljudski faktor
... (više u tiskanom i CD izdanju)