3 autonomna izmjenjivača u trofaznom spoju

BN 195
| 27.11.2017 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


Sustav ima 4 fotonaponska modula po 270 Wp. Oni mogu prikupiti približno 4000 Wh/ ljetnom danu (cca 4 h x 1080 W), odnosno 2000 Wh po zimskom danu. To je energija koja se može iz modula usmjeriti prema bateriji, a uz pretpostavku optimalno orijentiranih i optimalno nagnutih neosjenjenih modula

Pri osmišljavanju fotonaponskog sustava za napajanje brodskih trošila u prošla smo tri nastavka, polazeći od 3 tipična baterijska sloga, došli do autonomnog izmjenjivača kao uređaja učinske elektronike koji na brodu stvara vlastitu mrežu 230V, 50 Hz. Naveli smo osnovne poluvodičke ventile kojima je moguće realizirati izmjenjivač i potom objasnili kako se iz istosmjernog napona dobiva jednofazni izmjenični napon sinusnog oblika. Proveli smo izbor izmjenjivača za naše tri tipične baterijske banke i pri tome objasnili pravila uparivanja izmjenjivača i baterije, kako bi baterija trajala očekivano dugo. Opisali smo i osnove spajanja izmjenjivača u trofazni, odnosno paralelni spoj. U posljednjem nastavku smo naučili osnovne principe djelovanja bidirekcijskog pretvarača i obećali nastaviti dalje s objašnjenjem dodatnih funkcija bidirekcijskog pretvarača. No javili ste se da smo previše zapeli u teoriju! Stoga u ovom nastavku „zaustavljamo teoriju" i vraćamo se, barem s jednim nastavkom serijala, praksi. A daljnja objašnjenja bidirekcijskih pretvarača ostavljamo za slijedeći broj!

... (više u tiskanom i CD izdanju)