360 Panel System

| 28.3.2023


Koristeći posebno projektiran okvir za montažu električnih komponenti brodskog strujnog kruga sistem projektiranja i razvoja električne razvodne ploče 360 Panel System dozvoljava vlastiti razvoj i razmještaj komponenti...

Koristeći posebno projektiran okvir za montažu električnih komponenti brodskog strujnog kruga sistem projektiranja i razvoja električne razvodne ploče 360 Panel System dozvoljava vlastiti razvoj i razmještaj komponenti. Ova inovativna metoda slaganja električnih panela izvodi se preko internet stranice Blue Sea i nudi neslućene mogućnosti razvoja brodske električne mreže. Za slaganje 360 Panela potrebno je registrirati se i logirati na internet stranici Blue Sea Systems nakon čega se komponente kroz posebni program slažu na zamišljeni panel. Kada ste gotovi sa slaganjem komponenti inženjeri će provjeriti vaš 360 panel te ga poslati vašem lokalnom distributeru. 360 Panel System može se sastojati od samo jednog modula, ali i od maksimalno 25 modula sa 100 osigurača. Čeona strana ovog panela izrađuje se od polikarbonatnih elemenata u crnoj boji, a važno je da i natpisi pojedinih prekidača i osigurača mogu biti ispisani na bilo kojem jeziku.

https://panelwizard.bluesea.com 
...