Obavijest o roku za podnošenje zahtjeva za izdavanje Odobrenja za tunolovce udičare

| 22.12.2022 | Piše:
MPS Uprava ribarstvo
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Vlasnici plovila koja udovoljavaju uvjetima za izdavanje Odobrenja u 2023. godini dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje Odobrenja tijekom prosinca, najkasnije do 31. prosinca 2022. godine za 2023. godinu. Ova obveza za vlasnike plovila koji obavljaju ribolov tune udičarskim alatima proizlazi iz članka 7. stavka 1. Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote (Narodne novine br. 20/19, 77/19, 147/20, 116/21 i 53/22). Osim toga, naknada za ulov ostvaren u 2022. godini iznosi 0,50 kn po kilogramu ostvarenog ulova i temeljem članak 6. stavka 1. vlasnici plovila dužni su je uplatiti do 14. siječnja za prethodnu sezonu. Podsjećamo, ako vlasnik plovila ne podnese zahtjev za izdavanje Odobrenja u propisanom roku ili ne uplati naknadu u propisanom roku smatra se da trajno odustaje od dodijele kvote.
 
Potvrda o uplati se dostavlja na e-mail adresu: morsko.ribarstvo@mps.hr
 
Podaci za uplatu: 
 
PRIMATELJ: Državni proračun RH
OPIS PLAĆANJA: (Reg. oznaka plovila) naknada za ostvareni ulov – tunolovci udičari
BROJ RAČUNA PRIMATELJA/IBAN: HR1210010051863000160
MODEL: HR65
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 7005-167-1079-11
...