Pravila i uvjeti korištenja portala Burza Nautike

| 28.2.2014 | 48245 pogleda


Dobrodošli na Internet portal www.burzanautike.com čiji je osnivač tvrtka Lantina d.o.o. (u daljnjem tekstu Osnivač). Pristupanjem i korištenjem sadržaja na portalu www.burzanautike.com , kao i svim pripadajućim servisima smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim pravilima i uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Portal www.burzanautike.com pruža usluge individualnim posjetiteljima i registriranim fizičkim i pravnim korisnicima. Cjenik usluga i oglašavanja za korisnike određen je posebnim uvjetima i cjenikom.

Odgovornosti i obaveze korisnika portala www.burzanautike.com

Svi korisnici koji pristupaju portalu www.burzanautike.com koriste sadržaj stranica na vlastitu odgovornost. Svi posjetitelji, korisnici i oglašivači odgovorni su za točnost i istinitost podataka prilikom registracije te predaje oglasa i njegovog sadržaja. Korisnici se obvezuju da sadržaj koji predaju neće biti uvredljiv, nemoralan, pornografski, zaražen virusom ili na bilo koji drugi način protuzakonit.

Osnivač ne kontrolira sadržaj kojeg razmjenjuju posjetitelji te ne može garantirati točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja. Osnivač ni na koji način ne odgovara za sadržaj ili eventualni gubitak i oštećenje sadržaja izazvan korištenjem usluga portala www.burzanautike.com.

Osnivač ne garantira da na ovom Internet portalu neće biti pogrešaka, niti da će Internet stranica biti neprekidno i u svakom trenutku dostupna. Osnivač zadržava pravo ukidanja kao i promjene izgleda, sadržaja i uvjeta korištenja ovog portala kao i svih servisa i rubrika koje su sastavni dio portala www.burzanautike.com bez obaveze prethodne najave. Osnivač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Registracijom na portal www.burzanautike.com korisnik dobiva korisničko ime i lozinku. Prenošenje i davanje korisničkih podataka drugim osobama je zabranjeno. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem korisničkog računa. Završetkom registracije korisnik prihvaća uvjete i odgovornost za sve aktivnosti vezane uz usluge i sadržaj portala www.burzanautike.com.

Autorska prava

Sadržaj na portalu www.burzanautike.com je zaštićen autorskim pravima. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na portalu www.burzanautike.com ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u javne i komercijalne svrhe koje mogu uzrokovati štetu Osnivaču ili bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pismenog pristanka Osnivača. Neovlašteno korištenje sadržaja koji pripadaju Osnivaču i njegovim suradnicima, oglašivačima, korisnicima, itd. smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Pravila korištenja rubrike „Mali oglasi"

Svi podaci i informacije u rubrici „Mali oglasi" objavljeni su u dobroj namjeri, stoga Osnivač ne preuzima odgovornost za istinitost podataka i informacija koje korisnici objave. Također, Osnivač ne preuzima nikakvu odgovornost ni nastale troškove zbog neobjavljenih, krivo objavljenih ili pogrešno objavljenih oglasa, adresa i informacija, te svih ostalih šteta koje bi mogle zbog toga nastati

Osnivač ne garantira, niti može odgovarati za točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni za kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga. Osnivač ne garantira nadležnost oglašivača/prodavatelja u zaključivanju sporazuma, te ispravnost, potpunost i točnost svih podataka koje je isti naveo na portalu www.burzanautike.com.

Osnivač ne preuzima nikakvu odgovornost ni nastale troškove ako bilo tko drugi upotrijebi objavljene podatke na štetu onog koji je unio svoje podatke portal www.burzanautike.com.

Osnivač zadržava pravo ne objaviti ili odstraniti podatke i oglase onog korisnika koji na bilo koji način krše ova pravila i uvjete, koji su na štetu portala www.burzanautike.com ili na bilo koji drugi način ometaju rad stranica. Osnivač također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Ako Osnivač iz bilo kojeg razloga ne izbriše, uredi ili promjeni oglas koji ne podliježe propisanim pravilima i uvjetima korištenja, kao i onih propisanih zakonom, to ni po čemu ne umanjuje odgovornost korisnika koji je unio takve podatke. Osnivač po tome nije odgovoran za unos bilo kojeg netočnog ili zakonom nedopuštenog podatka, kao ni pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Rubrika „Mali oglasi" služi za oglašavanje svega što je vezano uz nautiku (plovila, nautička oprema, literatura, karte, čarter i slično). Oglasi su besplatni za fizičke osobe, dok pravne osobe (proizvođači, prodavači) plaćaju prostor prema važećem cjeniku. Nema ograničenja u dužini oglasa (u razumnim granicama), ali redakcija pridržava pravo kraćenja i prepravljanja teksta.

Osnivač zadržava pravo upotrebe e-mail adrese prodavatelja/korisnika, koju je prodavatelj/korisnik naveo kao svoj osobni podatak, za obavijesti koje su vezane uz novosti na portalu, oglas ili informacije koje je prodavatelj/korisnik predao.

 

Sukladno Zakonu o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN br. 61/01 od 3. lipnja 2011.) naručitelj oglasa dužan je prilikom unošenja podataka navesti i podatke o svom identitetu:

 

Pravne osobe moraju navesti sjedište tvrtke, OIB te ime i prezime odgovorne osobe. (U smislu Zakona pravna osoba je: Trgovačko društvo, zadruga, ustanova, odnosno druga pravna osoba koja obavlja gospodarsku ili neku drugu djelatnost.)

 

Fizičke osobe moraju navesti ime i prezime naručitelja, OIB i adresu prebivališta. (U smislu Zakona fizička osoba je svaki pojedinac koji obavlja poslove koji spadaju u djelatnost slobodnog zanimanja, druge samostalne djelatnosti ili djelatnost obrta.)

Linkovi na vanjske stranice

Portal www.burzanautike.com sadržava linkove na Internet stranice izvan vlastitog portala, a objavljuje ih u dobroj namjeri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan portala.

Ostale pogodnosti i prava

Oglašavanje se naplaćuje svim oglašivačima (zastupničke i trgovačke tvrtke, proizvođači, agencije, obrtničke tvrtke, itd.) koji oglašavaju zbog ostvarivanja dobiti. Naplata oglašavanja vrši se prema važećem cjeniku. Informacije o uvjetima oglašavanja zatražite na marketing@burzanautike.com

Osnivač zadržava pravo izmjene uvjeta korištenja portala u bilo kojem trenutku, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranicama portala www.burzanautike.com ili kada korisnici o njima prime obavijest.

...