Žitna lađa „Zora“ kakva je nekad plovila Kupom

BN 187
| 3.4.2017 | 105 pogleda | Piše:
Jasmina Cvetković
| Foto:
Antonija Vučić

Zbog hirovitosti rijeke Kupe i dinamike njenoga toka te sezonalne promjenjivosti, postojalo je nekoliko tipova lađa koje su plovile rijekom

Nekoć davno rijeka Kupa bila je žila kucavica grada Karlovca i dio takozvanog žitnog puta. Žitni put vodio je od Temišvara do Karlovca, i to je bilo područje trgovanja žitom, šumskim i ostalim dobrima na rijekama u 18. stoljeću. Put počinje u dalekoj rumunjskoj i nastavlja se rijekama Dunavom, Savom i Kupom, sve do Karlovca. Prevozilo se žito, drvo, sol, pa čak i vrijedna roba koja je dolazila s Dalekog istoka poput začina, svile i južnog voća. Odatle se zbog prirodnih prepreka nastavljao starim povijesnim cestama do Jadranskog mora - cestama Karolinom i Lujzijanom do primorske luke Rijeke te Jozefinskom cestom do Senja.

Naime, zbog razvijene žitne trgovine Karlovac je u 18. st. i prvoj polovici 19. st. postao najvažnije trgovačko središte između kontinentalne i primorske Hrvatske. U njemu se sastaju i trguju poslovni ljudi s panonskog i mediteranskog područja, odnosno Austrije, Osmanlijskoga Carstva i Mletačke Republike. Preko Karlovca posluju značajne tvrtke „Nova banatska trgovačka kompanija" i „Temišvarska trgovačka kompanija" koje opskrbljuju vojne postrojbe i civilno stanovništvo Vojne krajine, Banske Hrvatske, Kranjske i Štajerske. Krajem 17. st. u Karlovcu je ... (više uz pretplatu)