Rigorozni pregledi naših pomoraca

BN 192
| 29.8.2017 | 151 pogleda | Piše:
Damir Herceg
| Foto:
Damir Herceg


Dok neke države dozvoljavaju plovidbu svojim čak i ozbiljno bolesnim pomorcima, u Hrvatskoj pomorci prolaze rigorozne liječničke preglede, kako kažu, poput pilota borbenih zrakoplova

Ova statistika potvrđuje izreku: "Da je plovit lako, plovio bi sva'ko". Naime, iako je vrijeme jedrenjaka odavno prošlo, plovidba je ostala jednako težak i pogibeljan posao, rezerviran samo za odabrane momke jakih mišića i još jačih živaca. Posebice ovo zadnje, jer nije lako zadržati psihofizičku stabilnost na brodu, u kojem je svako putovanje nova akademija vježbanja života.

Prema statistici, na svjetskim morima svakodnevno se sudari ili nasuče pet brodova. Svakodnevno svjetskim morima plovi 1,6 milijuna pomoraca, od toga 600.000 časnika, a od tog broja godišnje smrtno strada između 1.000 i 2.500. Najveći broj žrtava je u međunarodnoj plovidbi, ali dobar dio nesreća događa se i u obalnoj plovidbi, najčešće na trajektima. Posebna priča je svjetska ribarska flota u kojoj za sada jednostavno nije moguće utvrditi ni približan broj zaposlenih ribara, a kamoli broj stradalih. Jedno se sasvim sigurno zna, a to je da taj broj nije malen.

... (više uz pretplatu)