Plovidba vođena sigurnom rukom

BN 195
| 27.11.2017 | 140 pogleda


Peljarenje kakvo danas poznajemo nije oduvijek bilo isto. Danas se ono temelji na sigurno vođenje kroz pojedine kanale, prolaze, rijeke i uplovljavanje u luke. Trebalo je trgovati i u vrijeme dok još nisu postajale precizne navigacijske karte i instrumenti za određivanje točne pozicije broda. I onda je trebalo ploviti i prevesti teret iz jedne luke u drugu. U tim slučajevima kapetani ili vlasnici brodova unajmljivali su peljare, vješte navigatore koji su posjedovali potrebnu vještinu da brod dovedu do odredišta.

S vremenom su pomorske karte postajale sve bolje, časnici i kapetani počeli su izučavati matematiku, geometriju, astronomsku navigaciju i polako savladavali vještinu izračunavanja pozicije broda. Kako su pomorski promet i trgovina jačali iz dana u dan, tako je rasla potreba za zakonskom regulativom statusa i odgovornosti peljara pa tako nastaju pomorski zakoni koji to reguliraju. Prvi je stupio na snagu 1789. godine u SAD-u. U Rusiji 1890. godine, a u Britaniji 1894. godine.

U engleskom govornom području te osobe nazivaju se pilot, Francuzi ih zovu pilote, u Njemačkoj lotse, u Rusiji locman, Španjolci i Portugalci kažu piloto, a Talijani pilota.

... (više uz pretplatu)