Licence za stručne poslove u pomorsko-agencijskom poslovanju

BN 188
| 1.5.2017 | 132 pogleda | Piše:
Adria Libar
| Foto:
Adria Libar

Danas je jednostavno nemoguće zamisliti obavljanje niza poslova tijekom boravka broda u luci ili u posredovanju i sklapanju ugovora, posebice ugovora o iskorištavanju brodova bez pomorskog agenta

Osim općeprihvaćenog naziva "pomorski agent” u našoj terminologiji susrećemo izraze "povjerenik brodara”, "brodski agent” i "agent brodara”. Termin "pomorski agent” širi je i sveobuhvatniji od navedenih. Izraz "brodski agent” koji možemo naći u pravnoj terminologiji nekih država, neprecizan je iz dva razloga. Prvo, zato što agent u svojoj zastupničkoj funkciji ne može zastupati brod, već zastupa brodara, pa je naziv "agent brodara” primjereniji. Drugi razlog je taj što pomorski agent može djelovati u ime i za račun druge osobe zainteresirane za pomorski pothvat, primjerice naručitelja ili osiguratelja, pa izrazi "povjerenik brodara” ili "agent brodara” sužavaju djelatnost pomorskog agenta.

... (više uz pretplatu)